Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Arbeide i Norge

Skatteetaten har utarbeidet en veileder for utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i Norge. Vår bistand er knyttet til at utenlandske arbeidstakere har ansettelse i det utenlandske selskapet som skal utøve forretningsvirksomhet i Norge.

Vi bistår ved å fylle ut nødvendige blanketter og identitetskontroller slik at dette skal gå på en rask og smidig måte, jf. bl.a. RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere.
sentralskattekontoret

Bestill et møte