Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Lønnsavregning

Basert på informasjon knyttet til ansettelseskontrakt og opplysninger fra RF-1199, avlønnes arbeidstakere i henhold til de timeoversikter som overleveres eller registreres direkte i timeregistreringssystemet. Full tjeneste knyttet til skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsslipper, A-melding etc. er en del av leveransen.

Alle dokumenter oppbevares elektronisk.

l%C3%B8nn%202%20xledger

Bestill et møte