Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Bank

Alle foretak som driver forretning i Norge må ha norsk bankkontonummer.  Kravet for opprettelse av bankkonto er at selskapet har et norsk organisasjonsnummer i tillegg til andre øvrige ID-krav bekreftet av Notarius Publikus.  Bankenes behandlingstid kan variere, men det bør påregnes ca. 2 uker før bankkonto er operativ.
 
VIEW Tax tilbyr ordning for bruk av klientkonto
240_F_103572018_gjJUr9gqZmfwJheezfLpLRXFlQnSqZpN

Bestill et møte