Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Fakturering

VIEW Tax tilbyr fakturering via internettapplikasjonen Xledger. Vi tilpasser layout med kundens logo, juridiske opplysning og produktkoder som en del av oppstartsprosedyrene. Kunden kan gjerne fakturere selv via egen brukerprofil og tilgang til applikasjonen. Kundens behov for lagring og dokumentasjon er dekket ved bruk av denne faktureringsløsningen, der alle transaksjoner dokumenteres ved et image av fakturadokumentet og fakturagrunnlaget. Applikasjonen gir mulighet for utsendelse av purrebrev og rentenota ved forsinket betaling. Rutinene er i henhold til norsk lovgivning, men det er fullt mulig med individuell kundetilpasning av påminnelsene.

Bankintegrasjonen gjør det mulig å vise sanntidsinformasjon på kundereskontro og likviditet. For kunder som benytter seg av VIEW Tax klient konto tjenester, vil avregning mot kunde skje fortløpende.

Norsk lovgivning har åpnet for at kunden kan fakturere via egne systemer. Kravet til fakturanummer, reskontrospesifikasjoner, salgsdokumentasjon og lagring av data er imidlertid de samme – uavhengig av hvilket system som benyttes. Ved valg av denne løsningen vil kunden måtte påregne å gjøre dataene tilgjengelige for innsyn ved forespørsel fra representant eller offentlig myndighet.
xledger%20pc%20view%20tax

Bestill et møte