Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Lagring

Alt av dokumentasjon lagres i applikasjonen Xledger, likeså alt av transaksjoner, fakturagrunnlag og rapporter. Lagringen tilfredsstiller norske myndigheters krav til elektronisk lagring.
240_F_61901453_i9Nx4xi6zBgBFqKymowzUtIUs4ZX3Bsb

Bestill et møte