Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Rapportering

VIEW Tax utfører rapportering til Skatteetaten via Altinn. Rapporteringen baserer seg på de bokføringer som er foretatt i perioden, herunder full avstemming og kvalitetskontroll av dokumentasjon og fullstendig avregning. Det utarbeides også årlige kontroller og avstemminger av alle rutiner og prosedyrer for å sikre at rapporteringen og kvaliteten er i henhold til de lover og forskrifter som gjelder, samtidig som kunde får erfare at leveransen er i tråd med det som er avtalt og de forventninger som ligger til grunn for oppdraget.
rapportering%20tax%20norsk

Bestill et møte