Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Komplett tjenestetilbud for utenlandske selskap i Norge

/

MOMSREPRESENTASJON
Her får kunder uten fast forretningsadresse i Norge en fullservicetjeneste, alt fra opprettelse av foretaket til løpende rapportering til fastsatte tider. Alle tjenester på et sted.
Les mer
REGNSKAP
Komplett regnskapsførsel - ikke bare med tanke på bilagsføring i forhold til mva. og skatt, men for hele selskapets virksomhet i Norge.  Kunden har full tilgang til all informasjon.
LØNN
Komplett tjeneste innenfor lønn og HR beregnet for utenlandske arbeidstakere i Norge.