Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Skatteetaten vil ha økt kontroll på vareførsel. Fra og med 1. termin 2017 skal alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere mva-meldingen. 

«Skattemeldingen for merverdiavgift» er det nye navnet på omsetningsoppgaven. Forkortet til mva-meldingen. Det vil bli økt kunnskap på detaljnivå, og mva.-pliktige må rapportere inn innførsel av merverdiavgift på varer. (Tidligere håndtert av tollvesenet).

Mva-meldingen vil inneha 19 poster mot dagens 11. Enkelte av postene vil vi kjenne igjen fra omsetningsoppgaven. Noen av de gamle postene har blitt splittet opp for å øke detaljnivået i tillegg til at det kommer noen helt nye poster. Postene grupperes for å gi bedre oversikt

Skatteetaten skriver at regnskapet nå må føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens nye og endrede poster. 

Endringer knyttet til den innførselsmerverdiavgift:
  • Regnskapssystemet du bruker må være tilpasset mva-meldingen
  • Endring internt i rutiner
  • Endrede dokumentasjonsregler
  • Endret innrapportering
  • Postene grupperes for å gi bedre oversikt
  • Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift

Lurer du på noe angående den nye mva-meldingen? Spør oss!

Den nye mva-meldingen kan lastes ned her fra Skatteetaten.no.