Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Lønn og HR for utenlandske arbeidstakere

- Tilpasset din virksomhet

/

HVA
HVORFOR
  • Arbeidsavtaler
  • Avlønning
  • Skattetrekk/arbeidsgiveravgift
  • Arbeidsmiljøloven
  • Satser og regler
  • Offentlig rapportering og betaling

Våre rådgivere bidrar til gode løsninger

Vi hjelper deg gjerne med å avdekke behov og muligheter
Ansettelse
Lønnsavregning
Arbeide i Norge