Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Etablering

Alle foretak som skal drive forretning i Norge må ha organisasjonsnummer.  For de fleste vil det være tilstrekkelig med registrering i Enhetsregisteret, men for enkelte foretak vil det være nødvendig med registrering i Foretaksregisteret.  Når man passerer NOK 50.000 i omsetning, må foretaket registreres i Merverdiavgiftsregisteret.  Ved godkjent registrering skal bokstavene MVA påføres etter organisasjonsnummeret.

Kunder fra enkelte EØS/EU land trenger ikke å ha egen representant i Norge.  Kravet til rapportering, dokumentasjon og lagring av data er imidlertid uforandret.  Derfor vil det for de fleste kunder være praktisk å ha egen representant som ivaretar alle slike forpliktelser.

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler for import av varer til Norge, noe som medfører at behovet for tollkreditt bortfaller.

Det må påregnes 2 – 3 uker for registrering i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.  Deretter må det påregnes ytterligere 1 uke for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
AdobeStock_96511128

Bestill et møte