Vi hjelper utenlandske 
selskaper i Norge

Løpende drift

Merverdiavgift skal rapporteres terminvis 6 ganger pr. år.  Rapportering til Skatteetaten skal skje elektronisk via portalen Altinn.no.  Betaling av skyldig avgift skal skje til fastsatte tidspunkter til en fast bestemt bankkonto påført KID.  Avgift til gode vil bli overført av Skatteetaten til norsk bankkonto.

Dersom foretaket omsetter for mindre enn NOK 1.000.000/år, kan det søkes om årlig rapportering.

Kravet til rapportering, dokumentasjon og lagring av data er regulert av Bokføringsloven og Merverdiavgiftsloven.  VIEW Tax er underlagt krav til autorisasjon etter Regnskapsførerloven.

mva%20tax

Bestill et møte